Cookies helpen ons bij onze dienstverlening. Door gebruik te maken van onze diensten, gaat u ermee akkoord dat wij cookies gebruiken.
Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op de volgende link. Meer weten over cookies...

Minimumdrukventielen: veilig en betrouwbaar opstarten

BEKO TECHNOLOGIES minimumdrukventielen voorkomen gevaren die met  name bij het opstarten van een persluchtinstallatie ontstaan. Ze zijn geschikt voor volumestromen van 78 tot 1.620 m³/h en een maximale druk van 16 bar.

Een pluspunt voor de kwaliteit en duurzaamheid

Een compressortrap zuigt omgevingslucht aan en levert perslucht in het persluchtnet tot de systeemdruk bereikt is. De stromingssnelheid reduceert zich met toenemende drukopbouw in het persluchtsysteem.

Behandlingsapparatuur zoals filters en drogers zijn vaak geconcipieerd voor een bedrijfsdruk van > 5 bar. Onder deze interpretatiedruk worden zij regelrecht „overbelast“ door een te hoge stromingssnelheid. De zuiging en ook abrassieve krachten èn een te korte contactperiode veroorzaken een verontreiniging van het persluchtsysteem.

Minimumdrukventielen bewerkstelligen het tegendeel. Zij worden geïnstalleerd aan de uitgangszijde van het laatste behandelingscomponent. In drukloze toestand zijn deze gesloten. De perslucht behandelingsapparatuur blijven op systeemdruk en kunnen niet „overbelast“ worden.

Minimumdrukventiel voordelen in het kort:

  • Constante persluchtkwaliteit
  • Veiligheid
  • Langere levensduur van de apparatuur in de persluchtinstallatie