Cookies helpen ons bij onze dienstverlening. Door gebruik te maken van onze diensten, gaat u ermee akkoord dat wij cookies gebruiken.
Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op de volgende link. Meer weten over cookies...

Veiligheid voor uw medische perslucht

De METPOINT® MMA is bedoeld voor de permanente en betrouwbare kwaliteitscontrole van ademlucht. Dit compacte meetapparaat is speciaal ontwikkeld voor gebruik in ziekenhuizen.

Met het attest over inachtneming van de wettelijk voorgeschreven grenswaarden van inhoudsstoffen en schadelijke stoffen voldoen apothekers in klinieken aan de juridisch bindende verplichtingen van het Europese handboek voor geneesmiddelen. De gehele kringloop van medische perslucht wordt volledig gemeten. 

Grenswaarden van de Farmacopee monitoren en rapporteren

Alle relevante grootheden worden rechtstreeks en nauwkeurig in beeld gebracht en de resultaten worden permanent gerapporteerd. Als de grenswaarden van de Farmacopee worden overschreden, geeft het systeem meteen een alarmsignaal dat doelgericht opgeroepen wordt of rechtstreeks verwerkt wordt in het kwaliteitsmanagementsysteem.

De METPOINT® MMA bewaakt simultaan zeven gedefinieerde parameters van het centrale persluchtstation.

  • Zuurstof O2 in %
  • Zwaveldioxide SO2 in ppm
  • Kooldioxide CO2 in ppm
  • Koolmonoxide in ppm
  • Stikstofoxiden NOx in ppm
  • Waterdamp H2O in ppm
  • Druk in bar

Een aparte monsterontname is niet meer noodzakelijk. In combinatie met de METPOINT® OCV kan bovendien de meetgrootheid van het restoliegehalte worden afgebeeld