Cookies helpen ons bij onze dienstverlening. Door gebruik te maken van onze diensten, gaat u ermee akkoord dat wij cookies gebruiken.
Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op de volgende link. Meer weten over cookies...

BEKOMAT speciale uitvoeringen

Meertrapscompressoren

Wanneer bij meertrapscompressoren het condensaat uit de tussenkoelers niet op een betrouwbare manier afgelaten wordt, komt het condensaat terecht in de volgende trap van de compressor. De BEKOMAT LA/LP voorkomt tussentijds condensaat en waterslag van de turbine van een turbocompressor.

Vacuüm BEKOMAT

Speciaal voor het aflaten van condensaat uit vacuümsystemen en drukloze systemen van 0,1 tot 1,8 bar (abs.).

BEKOMAT voor EX-zone

Voor toepassing in EX-zones waar ontstekingsbronnen vermeden moeten worden. Ontwikkeld voor zone II 2G Ex ib IIB T4, d.w.z. voor explosieklasse II B en temperatuurklasse T4. Toelaatbare media zijn Ethaan, methaan, stadsgas (vloeibaar gas), compressoroliën, diesel, ethyleen, propaan, verwarmingsoliën, vloeistoffen van groep II vlgs. PED.

BEKOMAT in RVS uitvoering

Voor het aflaten van zeer agressief condensaat.