Cookies helpen ons bij onze dienstverlening. Door gebruik te maken van onze diensten, gaat u ermee akkoord dat wij cookies gebruiken.
Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op de volgende link. Meer weten over cookies...

Gegevensbescherming

Iedere burger heeft het grondwettelijk beschermde recht om het gebruik van zijn persoonsgegevens te bepalen. Om deze reden is het onze plicht om uw gegevens te beschermen, die u ons verstrekt wanneer u onze internetaanwezigheid bezoekt. Alle persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Onze privacypraktijken zijn in overeenstemming met de (Duitse, vert.) "Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)" (wet op de privacy) en de (Duitse) Telemediawet (TMG). Wij willen u laten zien welke gegevens wij over u hebben, wat er gebeurt met deze informatie en welke voorzorgsmaatregelen we hebben genomen om deze gegevens te beschermen tegen misbruik. 

Geldigheidsbereik

Deze privacyverklaring is geldig voor de volledige internetaanwezigheid, maar niet voor sites van andere aanbieders van wie u op onze site mogelijk links aantreft.

De redenen voor het verzamelen van gegevens

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de verzorging van onze zakelijke relatie, om u met de best mogelijke service te bieden door middel van gemakkelijke toegang tot onze producten en diensten.

Veiligheidsmaatregelen

Alle medewerkers van ons bedrijf worden opgeleid conform § 5 van het (Duitse, vert.) "Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)" (wet op de privacy) en zijn tot gegevensgeheimhouding verplicht. Ons huisinterne ICT-systeem wordt permanent aangepast aan de technische veiligheidsmaatregelen en aan de actuele situatie en vereisten. 

Protocollering

Telkens als een gebruiker een pagina van ons internetaanbod bezoekt en telkens als er een bestand wordt opgeroepen, worden er toegangsgegevens over dit bezoek bewaard in een protocolbestand op onze server

  • Het IP-adres (anoniem)
  • De pagina van waaruit het bestand werd opgevraagd
  • Datum/tijd
  • Browsertype en browserinstellingen
  • Besturingssysteem
  • De door u bezochte pagina
  • De hoeveelheid overgedragen gegevens
  • De toegangsstatus (bestand overgedragen, bestand niet gevonden enz.)

Google Analytics

Onze internetsite maakt gebruik van Google Analytics, een internetanalysedienst van Google Inc. ("Google") waarmee eigenaren van internetsites de interacties van de bezoekers met hun internetsites kunnen analyseren.  Google Analytics maakt gebruik van zog. "Cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden bewaard en waarmee het mogelijk is om een analyse te maken van de manier waarop u de internetsite gebruikt.  De informatie over uw gebruik van deze internetsite die door deze cookies gegenereerd wordt, wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar bewaard.

Indien IP's op deze internetsite anoniem worden gemaakt, wordt uw IP-adres echter door Google ingekort. Dit gebeurt in lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend.  Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige volle IP-adres overgedragen aan een server van Google in de Verenigde Staten en daar ingekort.  In opdracht van de exploitant van deze internetsite zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de internetsite te analyseren, om reports samen te stellen over de activiteiten op de internetsite en om andere diensten te leveren aan de exploitant van de internetsite die te maken hebben met het gebruik van de internetsite en het internet.  Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt overgedragen, wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google.

U kunt het bewaren van de cookies door een instelling in uw browser-software voorkomen; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze internetsite kunt gebruiken.  Bovendien kunt u de registratie van de gegevens bij Google die door de cookie zijn aangemaakt en die te maken hebben met de wijze waarop u de internetsite gebruikt (incl. uw IP-adres) alsook de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door met de volgende link een browser-plugin te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Als alternatief voor de browser plugin kunt u op deze link zet opt-out-cookie klikken, om de overname door Google Analytics op deze website in de toekomst te voorkomen. Hier wordt een opt-out cookie opgeslagen op uw apparaat. Wist u uw cookies, dan moet u opnieuw op de link klikken.

Contact / terugbel-service

Als u contact met ons opneemt via het contactformulier of de terugbel-service, wordt uw informatie, inclusief de contactgegevens die u daar verstrekt voor de verwerking van de aanvraag, en in het geval van aanvullende vragen door ons, bij ons opgeslagen. Deze gegevens worden niet zonder uw toestemming doorgegeven.

Nieuwsbrief

Wij sturen u, voor zover u daar actief uw toestemming voor hebt gegeven, regelmatig onze e-mail nieuwsbrief. Voor het versturen van de nieuwsbrief, gebruiken we de dubbele opt-in methode, dat wil zeggen dat we u alleen een nieuwsbrief sturen indien u bevestigt dat we nieuwsbrief service moeten activeren door in onze notificatie e-mail op een link te klikken. Natuurlijk kunt u zich altijd afmelden via de afmeldlink onderaan de e-mail.

Hosting

De domain www.beko-technologies.de wordt gehost door Gatworks GmbH, Reststrauch 191, D-41199 Mönchengladbach (Duitsland).  De gegevens (bestandsgegevens) die tijdens uw bezoek aan onze internetsite van deze domain worden geregistreerd alsook de verkeersgegevens (verbindingsgegevens) worden volgens de wettelijke bepalingen door Gatworks GmbH verzameld, verwerkt en gebruikt.  Kijk voor meer informatie in de Algemene Handelsvoorwaarden van Gatworks GmbH:
http://www.gatworks.de/datenschutz/

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die samen met de eigenlijke opgevraagde gegevens van het internet naar uw computer worden gestuurd en waarmee het mogelijk is om een analyse te maken van de manier waarop u de internetsite gebruikt.  Als u onze internetsite bezoekt, plaatsen wij zog. „First-Party“-cookies.  Met deze cookies wordt informatie opgeslagen.  Dit is bijvoorbeeld het tijdstip waarop u de internetsite bezoekt, de frequentie waarmee de bezoeker de internetsite heeft opgeroepen en van waaruit de bezoeker op de internetsite terecht is gekomen.

Informatie

Volgens §34 en §6b van de BDSG hebben gebruikers het recht om desgevraagd gratis informatie te krijgen over de persoonsgerelateerde gegevens die over hen is opgeslagen.  De gebruikers hebben binnen het kader van de wettelijke bepalingen bovendien het recht op correctie, blokkering en verwijdering van deze persoonsgerelateerde gegevens.  Neem in al deze gevallen rechtstreeks contact op met:

Herr Dipl. Inform. Olaf Tenti
GDI
Gesellschaft für Datenschutz und Informationssicherheit mbH
Fleyer Str. 61
58097 Hagen
Tel.: + 49 (0) 2331 / 35 68 32 - 0
Fax: + 49 (0) 2331 / 35 68 32 - 1

Verwerking van persoonlijke gegevens

Op diverse plaatsen van onze internetaanwezigheid bieden wij u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen of om gebruik te maken van bepaalde diensten (bijv. vragen te stellen). De persoonsgerelateerde gegevens die hierbij worden overgedragen, gebruiken wij uitsluitend voor het doel waarvoor wij de gegevens hebben ontvangen. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. 

Gegevensbeveiliging

Wij beveiligen onze website en andere systemen door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden. Ondanks regelmatige controles en een constante verbetering van onze veiligheidsmaatregelen is volledige bescherming tegen alle bedreigingen niet mogelijk.

Veranderingen aan deze privacyverklaring

Bij actuele gebeurtenissen, bijv. aanpassingen aan de privacywetgeving van de Bondsrepubliek Duitsland, zullen wij deze privacyverklaring - als die nodig mocht zijn - actualiseren.

Bijgewerkt tot september 2016